Info Pesantren
Home » Berita Pesantren » PENGUMUMAN CALON PESERTA DIDIK BARU YANG DITERIMA JENJANG MTS, MA DAN I’DAAD LUGHAWY TAHUN PELAJARAN 2019/2020
PENGUMUMAN CALON PESERTA DIDIK  BARU YANG DITERIMA JENJANG MTS, MA DAN I’DAAD LUGHAWY TAHUN PELAJARAN  2019/2020

PENGUMUMAN CALON PESERTA DIDIK BARU YANG DITERIMA JENJANG MTS, MA DAN I’DAAD LUGHAWY TAHUN PELAJARAN 2019/2020

SURAT K E P U T U S A N

PIMPINAN PONDOK PESANTREN IMAM IBNU KATSIR

Nomor : E.  606   /PP-IIK/XI/2018

TENTANG

PENGUMUMAN CALON PESERTA DIDIK BARU YANG DITERIMA

JENJANG MTS, MA DAN I’DAAD LUGHAWY

TAHUN PELAJARAN  2019/2020

 

Pimpinan Pondok Pesantren Imam Ibnu Katsir :

Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pondok Pesantren Imam Ibnu Katsir Tahun Pelajaran 2019/2020, perlu ditetapkan surat keputusan Pimpinan Pondok Pesantren tentang pengumuman calon Peserta Didik baru yang diterima jenjang MTs, MA dan I’daad Lughawy Tahun Pelajaran  2019/2020.
Mengingat : 1.    Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2.    Surat Keputusan tentang Pengangkatan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2019/2020.

3.    Hasil ujian tertulis dan ujian lisan (wawancara) calon Peserta Didik yang diselenggarakan dari tanggal 1 Oktober – 15 November 2018 di Pondok Pesantren Imam Ibnu Katsir.

Memperhatikan : Hasil rapat Kelulusan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pondok Pesantren Imam Ibnu Katsir pada 22 November 2018.

 

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PENGUMUMAN CALON PESERTA DIDIK  BARU YANG DITERIMA JENJANG MTS, MA DAN I’DAAD LUGHAWY TAHUN PELAJARAN  2019/2020
PERTAMA : Nama-nama dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan LULUS seleksi sebagai Peserta Didik  di Pondok Pesantren Imam Ibnu Katsir.
KEDUA : Calon Peserta Didik yang dinyatakan lulus wajib melakukan proses registrasi (daftar ulang) sesuai ketentuan yang telah ditetapkan terhitung sejak pengumuman ini disampaikan sampai tanggal 3 Desember 2018.
KETIGA : Apabila dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, Calon Peserta Didik belum melakukan Registrasi (daftar ulang)  maka diangap mengundurkan diri.
KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 26 November 2018

Pimpinan Pondok Pesantren Imam Ibnu Katsir

 Abuz Zubair Hawaary

 

Lampiran : surat keputusan Pimpinan Pondok Pesantren tentang pengumuman calon Peserta Didik baru yang diterima jenjang MTs, MA dan I’daad Lughawy Tahun Pelajaran  2019/2020
Nomor : E.606/PP-IIK/XI/2018
Tanggal : 26 November 2018

 

  1. JENJANG MTS REGULER

 

PUTRA

 

NO. NO. REG NAMA ORANGTUA ALAMAT ASAL SEKOLAH
1 2019-1-018 Feyza Fadya Remon Teguh Rumbai SDN 92 Rumbai
2 2019-1-054 Ridho Ardiansyah Syahruddin Bengkalis SDN 1 Bengkalis
3 2019-9-005 Adlan Azzaki Dendi Rizal Padang SDIT Dar’el Iman
4 2019-1-003 Al Mufahim Assaddillah Widiyanto Airmolek SDIT Khairul Ummah Airmolek
5 2019-1-009 Ihsan Risky Pratama Indra Candra Muara Fajar MIM 01 Rumbai
6 2019-1-010 Rifky Naufal Rielsa Asril Garuda Sakti SDN 136 Panam
7 2019-1-036 Muhammad Naufal Anezli Etzi Marta Karisfa Pkl, Kerinci SDIT Al Bayan
8 2019-2-003 Muhammad Nabil Islami Fuad Munji Pekanbaru SDIT Imam Asy Syafi’i
9 2019-1-025 Nanda Tri Putra Yuli Hamri Pekanbaru SD Annamiroh
10 2019-1-075 M Arkaan A Ade Surya Pekanbaru SDIT Ibnu Abbas
11 2019-1-068 Dzaky Karim Ramadhan Doni. M Pkl. Kerinci SDIT At Taqwa
12 2019-1-076 Faizul Fikri Hadi Aswan Pekanbaru SDIT Ibnu Abbas
13 2019-2-019 Ukasyah Agustimar Putra Pekanbaru MI Al Fursan
14 2019-1-041 Anhar Awliya’ Haris Zaini Haris Pekanbaru SD Annamiroh
15 2019-1-001 Amin Muhd Anwar Rezi Anwar Girisako SDN 015 Girisako
16 2019-1-023 Raffa Andira Rahmadhan Imra Suhairi Pekanbaru SDIT Fath Rizk
17 2019-1-016 Alwi Nur Rahmat Ramadhan Hendri Caniago Kampar SDN 004
18 2019-1-072 Fatih M Hannan Rika Feranita Pekanbaru SDN 68 Pekanbaru
19 2019-1-033 Muhammad Habib Reziq Damuhar Pekanbaru SD Al Izhar
20 2019-1-079 Muhammad Rizky Ardiansyah Defriandri Perawang SDIT I’anatut Tholibin
21 2019-1-070 Yusri Azzahiri Imam Zahiri Perawang SDIT Perawang
22 2019-1-029 Fauzan Ahmad Alfaizal Elfiadi Pekanbaru SDN 118
23 2019-1-037 Muhammad Raffi Eradi Syahrfiarni Pekanbaru SDIT Ibnu Abbas
24 2019-1-073 Rasya Palwaguna Handoko Wilis Handoko Pekanbaru SDN 149 Plu
25 2019-1-056 M. Adlan Al Maliki Olince Amelia Pekanbaru SDIT YLPI
26 2019-1-065 Muhammad Farel Ar Razi Muhammad Razi Bukittinggi SDIT Insan Kamil
27 2019-1-074 Ahmad Rayyan Baliri Ir. Azraid Pekanbaru SDIT Ibnu Abbas
28 2019-1-032 Yordan Hasby Yudi Arianto Ujung Batu SDIT Ujung Batu
29 2019-1-030 Misbah Fi Sujajah Alinuddin Sijujung SDN 14 Kamang
30 2019-1-067 Muhammad Fadhil Basir Basirun Perawang SD I’aanatuth thalibin
31 2019-9-017 Muhammad Al Akmal Abdul Jabbar SUMUT SDS 117 IT Adnani
32 2019-1-004 Fabio Zikri Wicaksono Paijan Pekanbaru SDN 012 Pandau
33 2019-1-049 Muhammad Arya Pratama Ali Amran Perawang SD Muhamadiyyah
34 2019-1-064 Fadhil Asra Mubarak Darmansyah Perawang SDIT Imam Ahmad
35 2019-1-026 Mohammad Abdul Aziz M. Fuad Pekanbaru SD 26 Cinta Raja
36 2019-1-080 Muhammad Nabil Ramadhan Adlin Pematang Siantar SDIT Ulil Albab
37 2019-1-051 Dzaid Naufal Elzahiry Zainal Abidin Teluk Kuantan SDN Taluk Kuantan
38 2019-1-057 Dzaky Alden Wirasana Riko Pkl, Kerinci SDIT At Taqwa
39 2019-1-040 Muhammad Migdad Alfikri Edy Suherman Muara Fajar MIN 2 Pekanbaru
40 2019-1-038 Muhammad Effan Bayu Winanda Helwin Jambak Rumbai SDIT An Nur
41 2019-1-043 M. Nugraha Nabil Rafael Rahmad Perawang SDIT Imam Ahmad
42 2019-1-028 M. Rafi Fadhilah Dodi Eka Putra Pekanbaru SDN 037 Panam
43 2019-1-002 Mumtaza Syahid Saifullah Pawitno Kandis SD Islam Plus Al Hikmah
44 2019-9-029 M Rafif Tri Setya Purwanto Perawang SDIT I’aantuth Thalibin
45 2019-9-032 M. Ryentino Arrasyid Mohammad Fendro Arrasyid Bengkalis SDN 31 Bengkalis
46 2019-1-060 Daffa Ramadhan Setiawan Agus Setiawan Rumbai SDIT Ittihad
47 2019-1-011 Muhammad Hanif Rizaldi Perawang SDIT Imam Ahmad
48 2019-1-006 Shofiyyur Rohman Al-Faruq Ahyan Perawang SDIT Aiti Perawang
49 2019-1-053 Fathurrahman Hidayat Syahrial Rengat SDN 022 S. Bangkar
50 2019-1-024 Daefa Faiz Taufani Toni Putra Pekanbaru SDIT Azizyyah
51 2019-1-044 Agung Adul Hakim Nofrideni Dumai Al Imam Syafi’i
52 2019-1-071 Muhammad Bintang A Azdi ZM Pekanbaru SDIT Imam Syafi’i
53 2019-1-059 Raja Bani Wardhana Ilham Nur Pekanbaru SDIT Imam Asy Syafi’i
54 2019-9-023 Abdhika Pratama Abdul Sujud Bagan Batu SDN 002 Bahtera Makmur
55 2019-1-031 Wildan Ashari Asnan Pekanbaru SDN 083 Pekanbaru
56 2019-1-017 Abelino Bismara Putra Bobby Asmara. T Rumbai SDN 149
57 2019-1-027 Muhammad Said Muhammad Salim Siak Hulu SDN 024
58 2019-1-022 Muhammad. Naufal Alfatih Irlan Yafnil Perawang SDIT Perawang
59 2019-1-077 Muhammad Bahri Ulum Al As’ari S.Pd Pekanbaru SDN 150 Pekanbaru
60 2019-2-011 Muhammad Rafi’ Fatahillah Wahidin Pekanbaru PPS Al Kahfi
61 2019-1-012 M. Fajar Renato Harsono Perawang SDIT Imam Ahmad
62 2019-1-050 M. Aulia Fadhil Sucipto Dusun Suka Maju YLPI Mujahiddin
63 2019-1-008 Rahmat Fahmi Ilmawan Surya Putro Kampar MI Tholhah
64 2019-1-005 Muhammad Al Gifachri Sumardi Putra Rengat SDN Babu Rengat

 

PUTRI

 

NO. NO. REG NAMA ORANGTUA ASAL ASAL SEKOLAH
1 2019-3-021 Athiyyah Al Aufi Pipit Pkl, Kerinci SDIT Al Bayan
2 2019-3-019 Fildza Khusaini Istina Pkl, Kerinci SDIT Al Bayan
3 2019-3-032 Calista Nasywa Salsabila Erwida Pekanbaru SDIT  Ibnu Abbas
4 2019-3-015 Diandra Ade Irawati Pasir Pangaraian SDIT Rabbani Pasir Pangaraian
5 2019-3-005 Fauziah Fauziyah Perawang SDIT Imam Ahmad
6 2019-9-025 Kayana Hanifah Ayu Padang SDIT Dar El Iman
7 2019-3-016 Dzikra Fikrunnisa Ummu Dzikra Pekanbaru SDIT Al Madinah
8 2019-4-009 Syifa Humayra Luthfi Leni Arta Rumbai SDN 149 Rumbai
9 2019-3-018 Naurah Qonita B.Hardi Revlinda Pangkalan Kerinci SDIT Al Bayan
10 2019-4-007 Naila Kharisma Rodiah Ulfa Pekanbaru SDIT Ibnu Abbas
11 2019-3-034 Athyah Lailasyarifah Nario Perawang SD IT Imam Ahmad
12 2019-9-024 Dzakiya Azzahra Wismayeti Sumbar SDIT Cahaya Hati Bukittinggi
13 2019-9-011 Dina Alifya Wirendra Ummu Dina Palembang SDIT Darussalam
14 2019-3-037 Latifah Hannum Rahmadhani Pekanbaru SDIT Ibnu Abbas
15 2019-4-010 Dea Almira Anggraini Darmila Duri SDIT Mutiara Ypit Duri
16 2019-3-020 Asy-Syifa Rosmeri Perawang SDIT Imam Ahmad
17 2019-3-006 Zakiya Fatimah A Rama Yanti Rumbai SD 49 Muara Fajar
18 2019-3-029 Latifa Chairunnisa Dina Mariana Perawang SDS YPPI Perawang
19 2019-3-007 Khansa Az-Zahra Ernani Pkl, Kerinci SDIT Al Bayan
20 2019-4-012 Aqhila Reka Sudirman Pasir Pangaraian SDN 002 Rambah
21 2019-3-027 Tsaniyah Ulya Azizah Irma Rahma Yani Pkl, Kerinci SD Taruna Andalan
22 2019-4-003 Adillah Attaqy Billah Yuliati Pekanbaru SD Islam Assofa
23 2019-4-014 Siti Robiah Dullayil Reni Oza Pekanbaru SDIT Imam Asy Syafii
24 2019-3-036 Felisha Maya Ashika Marliza Duri SD 13 Batin Solapan
25 2019-3-009 Nadia Haque Della Putri Ade Prima Pekanbaru SD Babussalam
26 2019-4-015 Dea Ananda Yanti Ernita Perawang SDIT Imam Ahmad
27 2019-4-017 Katrin Alya Verella Arlaini Pekanbaru SDIT Al Madina
28 2019-4-006 Inggrid Pratiwi Sri Ramayani Rumbai SDN 149 Rumbai
29 2019-3-030 Nadhifah Kamila Putri Yosi Marlena Pangkalan Kerinci SDIT Al Bayan
30 2019-4-024 Muthi’ Afifah Asnita Perawang SDIT Imam Ahmad
31 2019-9-012 Khalista Bratislava Deden Banjar Panjang SDN 10 Banjar Panjang
32 2019-4-026 Rizka Maisyaroh Syarifah Siak Hulu SDIT Al Madina
33 2019-9-015 Luqyana Amty Magfirah Haryanti Banjar Panjang SDN 010 Banjar Panjang
34 2019-3-011 Zahra Zhafirah Fiendri Novi Ari Wahyuni Pkl, Kerinci Umar Bin Khattab Riau
35 2019-3-003 Nayyara Syafiqa N Asri Cintami Panam SDIT Ibnu Abbas
36 2019-9-026 Mahfiza Nazwa Rahma Dewi Kandis SD Islam Plus Al Hikmah
37 2019-3-033 Callista Anggraini Hasnah Ningsih Taluk Hilir SD N004 Seberang Taluk Hilir
38 2019-3-024 Linatun Nafsiyah Tati Indrawati Perawang SDIT Imam Ahmad
39 2019-9-003 Izzatur Rif’ah Ummu Izzah Natuna SDN 001  Midai
40 2019-3-014 Fauziah Admadhea Alfariza Saminem Rumbai SDN 118 Pekanbaru
41 2019-3-001 Chelsi Calista Andini Delita Hanin Koto Taluk SDN 018 Koto Taluk
42 2019-4-002 Najwa Stani Hendra Mariya Balam SDN 009 Bangko Jaya
43 2019-3-022 Imarotul Ulya Sri Munyati Kandis SDN 05 Samsam
44 2019-3-028 Gladis Alya Putri Dora Diana Palangkaraya MIs Aljihad Palangkaraya
45 2019-9-027 Hanifah Junica Zaiful Jambi SDIT Nurul Ilmi
46 2019-3-008 Raysia Chelsy Zarin Rosi Pekanbaru SDIT Imam Asy-Syafi’i
47 2019-3-010 Saskia Annisa Rahima Nani Bengkalis SDN 1 Bengkalis
48 2019-3-017 Miftahul Nurmadiah Lilis Suryana Pekanbaru SDN 49 Pekanbaru
49 2019-3-025 Zaskia Ersya Putri Syafwan Pekanbaru SDN 85 Pekanbaru
50 2019-3-038 Nasywa Syakira Eka Yuliana Pekanbaru SDIT Al Madinah
51 2019-4-018 Danesha Listy Triyatna Betty Kurniawati Pekanbaru SDIT Al Madina
52 2019-4-022 Syaikah Ivana Naila Yeni Indragiri Hulu SDN 004 Perk. Sei Lala
53 2019-3-002 Hanisya Istigfarah Yelni Teluk Kuantan SD Mim
54 2019-9-013 Zahwa Alvisal Siti Maesyarah Bengkalis MI Nurul Iman
55 2019-3-004 Arsy Illiyin Frinda Jhon Frinda Kandis SDN 001 Telaga Sam-Sam
56 2019-3-035 Desfiya Rosanti Darwin Teluk Jering SDN 018 Teluk Kenidai
57 2019-4-023 Hanasya Ilfizzakiyah Alhusna Een Husanah Pekanbaru SDN 149 Pekanbaru

 

 

  1. JENJANG MTS TAKHOSSUS

 

PUTRA

 

NO. NO. REG NAMA ORANGTUA ALAMAT ASAL SEKOLAH
1 2019-2-024 Faiz Ardani Arianto Pekanbaru SDIT Imam Asy Syafi’i
2 2019-1-066 Muhammad Fakhrurrozy A Murdianto Sumbar SDIT Dar El Iman
3 2019-9-022 Hudzaifah Hasbi Munawar Jambi SD Uswatun Hasanah
4 2019-2-029 Urwah Abdul Halim Abdul Halim Sumbar SDIT Darul Iman
5 2019-2-001 Muhammad Raihan Isnaini Maskur Bagan Besar Al Imam Asy Syafi’i
6 2019-2-022 Muhammad Radhin Al-Hafiz Tomi Mahidin Kampar SD MI Taskim
7 2019-2-014 Muzhaffar Alqarni Mardi Hadan Sumbar SDIT Al Bina
8 2019-9-009 Wildan Mumtaz Donny Mumtaz Jambi SD Islam Uswatun Hasanah
9 2019-9-001 Muhammad Rais Mudzaffar Rahmadhanur Gafar Bukittinggi SDIT Dar El Iman
10 2019-2-013 Dani Hafiz Alhamizan Kholil Pekanbaru SDIT Imam Asy Syafi’i
11 2019-9-007 M. Haidar Ali Ahmad Saekhu Pasbar SDTQ An Naajiya
12 2019-2-004 Aqeela Muhammad Al Fahd Zulhelmi Arifin Pekanbaru SDIT Ittihad
13 2019-2-028 Abdul Aziz Al-Anshari Riko Satria Rumbai MI Al-Fursan
14 2019-2-010 Zaki Aydin Syafiq Nasrullah Romi Jambi SD Islam Attaufiq
15 2019-2-020 Ikhlal Ramadhan Usman Albi Pekanbaru SDN 78 Pekanbaru
16 2019-2-008 Muhammad Zilfi Abdullah Eko Maulana Panam Kuttab Al Fatih

 

PUTRI

 

NO. NO. REG NAMA ORANGTUA ASAL ASAL SEKOLAH
1 2019 -4-025 Adekeiza Addina Michellia Ade Surya Pekanbaru SDIT Ibnu Abbas
2 2019-4-008 Davina Riza Maharani Ricca Azita Pekanbaru SDN 164 Pekanbaru
3 2019-4-016 Kaila Farah Ariska Ika Suana Pekanbaru SDIT BPM Annur
4 2019-4-021 Hasya Dini Annisa Yulnizawati Pekanbaru SDIT I’anatutthalibin
5 2019-4-001 Syari’ah Dinila Siregar Kasmaharani Tanjung Rumbai MIN 2 Al Fajar Pekanbaru
6 2019-4-004 Adzkia Fadhilah Upik Rumbai MI Al Fursan
7 2019-4-013 Sumayyah Abul Harits Rumbai MI Al Fursan
8 2019-4-005 Aisyah Upik  Rumbai MI Al Fursan
9 2019-4-011 Salma Ali Elsayed Ahmad G. Maryam Rumbai MI Al Fursan

 

 

  1. JENJANG MA

 

PUTRA

 

NO. NO. REG NAMA ORANGTUA ASAL ASAL SEKOLAH
1 2019-5-MTSIBK Aditya Briliant Ananta Doni Fari Hendra Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
2 2019-5-MTSIBK Ahmad Habiburrahman Aman Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
3 2019-5-MTSIBK Al Baihaqi Hartadi Dwi Agus Hartadi Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
4 2019-5-MTSIBK Alwi Yahya Alfian Perawang MTs Imam Ibnu Katsir
5 2019-5-MTSIBK Andra Alfarez Supardi Pkl. Kerinci MTs Imam Ibnu Katsir
6 2019-5-MTSIBK Bambang Ageng Fatwa Ahmad Yusuf Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
7 2019-5-MTSIBK Dwi Yuda Susanto Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
8 2019-5-MTSIBK Fauzan Maulana Andri Febliaji Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
9 2019-5-MTSIBK Firdaus Afrilianto Febrian Febri Trisnanto Duri MTs Imam Ibnu Katsir
10 2019-5-MTSIBK Ghufron Arrasyid Yudi Satria Dumai MTs Imam Ibnu Katsir
11 2019-5-MTSIBK Hasby Arrasyid Ruzi Taslim Duri MTs Imam Ibnu Katsir
12 2019-5-MTSIBK Ibrahim Mashudi Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
13 2019-5-MTSIBK Kholil Simangungsong Yusuf Simangunsong Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
14 2019-5-MTSIBK Lutfi Hidayah Sakim Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
15 2019-5-MTSIBK M. Ahaddin Firdaus Syahrial Rengat MTs Imam Ibnu Katsir
16 2019-5-MTSIBK M. Naufal Ghaza Al Gifari Isbarion Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
17 2019-5-MTSIBK Maulana Musyaffa Alauddin Elviriadi Kampar MTs Imam Ibnu Katsir
18 2019-5-MTSIBK Mochammed Aliefz El-Abrar Abrar Nasya Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
19 2019-5-MTSIBK Mohammad Zhacky Lutfi Alfarizi Emizal Rumbai MTs Imam Ibnu Katsir
20 2019-5-MTSIBK Muhammad Aidil Syahputra Umar Hamdani Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
21 2019-5-MTSIBK Muhammad Alif Mulyadi Pujiono Perawang MTs Imam Ibnu Katsir
22 2019-5-MTSIBK Muhammad Amin Habibie Dahwin Darwis Jambi MTs Imam Ibnu Katsir
23 2019-5-MTSIBK Muhammad Fadli  R Rusdi Duri MTs Imam Ibnu Katsir
24 2019-5-MTSIBK Muhammad Fajar Al Syadri Syadriwanyono Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
25 2019-5-MTSIBK Muhammad Fatih Hibatullah Budi Arifin Pelalawan MTs Imam Ibnu Katsir
26 2019-5-MTSIBK Muhammad Ghaits Dadang Mulyadi Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
27 2019-5-MTSIBK Muhammad Isra Della Putra Deki Hendri Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
28 2019-5-MTSIBK Muhammad Lutfi Hanri Nizam Duri MTs Imam Ibnu Katsir
29 2019-5-MTSIBK Muhammad Noufal Musrida Musdaruddin Pelalawan MTs Imam Ibnu Katsir
30 2019-5-MTSIBK Muhammad Rizqi Fadhlurrahman Bob Novitriansyah Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
31 2019-5-MTSIBK Muhammad Syafiyurahman Sarmin Rohil MTs Imam Ibnu Katsir
32 2019-5-MTSIBK Musa Asadul Aziz Muhammad Zein Perawang MTs Imam Ibnu Katsir
33 2019-5-MTSIBK Rafli Afkar Fadillah Afrizal Sumbar MTs Imam Ibnu Katsir
34 2019-5-MTSIBK Rahmat Alfikri Suprapto Teguh Suprapto Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
35 2019-5-MTSIBK Rakha Adyatma Deni Metrandy Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
36 2019-5-MTSIBK Randi Zulfikri Zulkarnain Duri MTs Imam Ibnu Katsir
37 2019-5-MTSIBK Raykhan Pratama F.D Syofyan Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
38 2019-5-MTSIBK Rezky Pri Utama Mardoni Bengkalis MTs Imam Ibnu Katsir
39 2019-5-MTSIBK Rifqi Afif Wakarim Agusmen Perawang MTs Imam Ibnu Katsir
40 2019-5-MTSIBK Rival Juanda Daulay Asman Daulay Rohul MTs Imam Ibnu Katsir
41 2019-5-MTSIBK Rizki Teguh Giantra Sugianto Kampar MTs Imam Ibnu Katsir
42 2019-5-MTSIBK Rohman Bachtiar Putra Ased Edi Miko Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
43 2019-5-MTSIBK Saddam Al Aufa Dino Wisandy Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
44 2019-5-MTSIBK Salman Al’farisi Yuda Bhakti Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
45 2019-5-MTSIBK Shah Nawaaz Nabeel Tegar Kusbiantoro Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
46 2019-5-MTSIBK Sultan Ahmed Dzaky Agustiara Dumai MTs Imam Ibnu Katsir
47 2019-5-MTSIBK Wafdal Hamda Dafrizal Rumbai MTs Imam Ibnu Katsir
48 2019-5-MTSIBK Yusril Iza Mahendra Nofriza Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
49 2019-5-MTSIBK Zardari Alghifari Zaini Haris Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
50 2019-5-MTSIBK Zhafran Muslim Perawang MTs Imam Ibnu Katsir
51 2019-5-004 Muhammad Sayyid Fikri Hidayat Syah Dumai MTs Darunnajah

 

PUTRI

 

NO. NO. REG NAMA ORANGTUA ASAL ASAL SEKOLAH
1 2019-6-MTSIBK Aisyah Amaliyah Dzikra H Maraluat Harahap Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
2 2019-6-MTSIBK Adilla Nurisma Asmawati Pkl, Kerinci MTs Imam Ibnu Katsir
3 2019-6-MTSIBK Ainiyah Wildhani Nurhikmah Liza Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
4 2019-6-MTSIBK Aisyah Erizal Duri MTs Imam Ibnu Katsir
5 2019-6-MTSIBK Aisyah Annur Refina Nasution Pkl, Kerinci MTs Imam Ibnu Katsir
6 2019-6-MTSIBK Aisyah Khairunnisa Rosmaini Perawang MTs Imam Ibnu Katsir
7 2019-6-MTSIBK Aliya Ramadhani Zulfajri Perawang MTs Imam Ibnu Katsir
9 2019-6-MTSIBK Aqilatul Afifah Elfi Wandri Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
10 2019-6-MTSIBK Aulia Nur Hafizah Yelmita Husni Perawang MTs Imam Ibnu Katsir
11 2019-6-MTSIBK Aulya Latifa Dona Yuliana Dumai MTs Imam Ibnu Katsir
12 2019-6-MTSIBK Avif Auliana Sabudin Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
13 2019-6-MTSIBK Faizah Chalisa Tengku Risky Pkl, Kerinci MTs Imam Ibnu Katsir
14 2019-6-MTSIBK Farah Alya Shobihah Siska Aderilla Perawang MTs Imam Ibnu Katsir
16 2019-6-MTSIBK Ghaniyyah syafwa Ariska Ika Suana Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
17 2019-6-MTSIBK Ghoziyah Dhiya Al Mu’adzah Mardiana Rumbai MTs Imam Ibnu Katsir
18 2019-6-MTSIBK Hana Talia Harmaini Perawang MTs Imam Ibnu Katsir
20 2019-6-MTSIBK Haya Zahra Ides Tina Perawang MTs Imam Ibnu Katsir
21 2019-6-MTSIBK Humaira Ika Nurratri Eneng Pipit Candra Pkl, Kerinci MTs Imam Ibnu Katsir
22 2019-6-MTSIBK Jihan Zharifah Murtiyasni Perawang MTs Imam Ibnu Katsir
23 2019-6-MTSIBK Khairani Latifah Yosie Elva Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
24 2019-6-MTSIBK Lutfiyah Nasimatussyifa Julina Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
25 2019-6-MTSIBK Naadiyah A’adilah Maria Yelti Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
26 2019-6-MTSIBK Nabila Fitriana Cendra Cendra Kumar Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
27 2019-6-MTSIBK Nabila Hanasta Mailina Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
28 2019-6-MTSIBK Najwa Shalsa Nabilah Umi Salamah Pkl, Kerinci MTs Imam Ibnu Katsir
29 2019-6-MTSIBK Nailah Assahira Raihan Al Maududi Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
30 2019-6-MTSIBK Nazhifa Mei Ona Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
33 2019-6-MTSIBK Raysha Raudhatul Zahra Popi Dewita Padang MTs Imam Ibnu Katsir
34 2019-6-MTSIBK Reva Fadhilah Muhaimin Mutia Fachruddin Pkl, Kerinci MTs Imam Ibnu Katsir
35 2019-6-MTSIBK Rifka Mahira Hj. Sri Astuti Pkl, Kerinci MTs Imam Ibnu Katsir
36 2019-6-MTSIBK Rivia Asra Devi Elvina Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
37 2019-6-MTSIBK Rizki Nur Annisa Eli Nursanti Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
38 2019-6-MTSIBK Salsabila Hanifa Nini Mardiati Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
40 2019-6-MTSIBK Septina Hafy Safitri Abdul Rahim Panggabean Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
41 2019-6-MTSIBK Siti Hasna Nabila Syamsuar Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
42 2019-6-MTSIBK Siti Maesyarah Mustakim Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
43 2019-6-MTSIBK Siti Masyitah Mustakim Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
44 2019-6-MTSIBK Siti Najwa Budiman Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
45 2019-6-MTSIBK Syah Weni Fitri Wefnita Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
46 2019-6-MTSIBK Syarifah Rana Aulia Novi Asrita Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir
47 2019-6-MTSIBK Wilda Florenza Bambang Sutriono Tanjung Balai MTs Imam Ibnu Katsir
48 2019-6-MTSIBK Yeanchi Niken Harianto Pekanbaru MTs Imam Ibnu Katsir

 

 

  1. JENJANG I’DAAD LUGHAWY (PERSIAPAN BAHASA)

 

PUTRA

 

NO. NO. REG NAMA ORANGTUA ALAMAT ASAL SEKOLAH
1 2019-7-007 Aryo Farhan Saputra Fardinan, SE Pekanbaru SMPIT Azuhra
2 2019-5-007 Achmad Jordi Acha Dasren Pekanbaru SMPIT Jannatul Firdaus
3 2019-5-002 Naufal Farras Fiendri Hendriono Pkl. Kerinci Ponpes Umar Bin Khattab
4 2019-9-027 Muhammad Dzaki Jon Yosnedi Bukittinggi SMPIT Cahaya Hati BT
5 2019-7-002 M. Aditya Eka Putra Dedi Priadi Pekanbaru SMPIT Al Kindi
6 2019-9-033 Aqil Fachri Gusnaldi Batam SMPIT Imam Syafi’i
7 2019-5-003 M. Adam Ihsan Hanafi RT Pekanbaru SMPIT Imam Nawawi
8 2019-7-006 Muhammad Iqbal Pratama Diaz Didi Syahrizal Pekanbaru SMPN 13 Pekanbaru
9 2019-7-003 Muhammad Rizky Febrindri Febriandi Pekanbaru SMPIT Al Kindi
10 2019-7-008 Rofid Mulya Benoza Benny Melva Pekanbaru SMPIT Jannatul Firdaus
11 2019-5-001 M. Rayhan Maulana Afrizal Pekanbaru Ponpes Ibnu Mubarok
12 2019-5-005 Abdul Ganif Herlambang Syafri Perawang MTs Al Islah
13 2019-9-004 Muhammad Hajid Riahta Damanik Nehry Budian Damanik Sumut SMP Islam Ulun Nuha
14 2019-7-010 Muhammad Rikzuan Zuradi Pekanbaru SMPIT Jannatul Firdaus
15 2019-5-006 Andi Haji Maulana Akbar Mohamad Taufiq Patiroy Pekanbaru SMPIT Al Kindi
16 2019-7-005 M. Syahrul Abu Bakar Pulau Rupat SMPN 3 Rupat

 

PUTRI

 

NO. NO. REG NAMA ORANGTUA ALAMAT ASAL SEKOLAH
1 2019-8-003 Putri Khalisha Sudandri Chaniago Andriani Pekanbaru SMPIT Al Kindi
2 2019-8-009 Tirta Indah Permata Zaiful Jambi SMPI Uswatun Hasanah
3 2019-8-002 Syifa Salsabila Rahma Zulmidar Rumbai MTs Al Ittihad
4 2019-8-008 Annisa Ulmuslimah Gusneliwati Padang SMPIT Dar El Iman
5 2019-8-007 Nadya Nur Afifah Yanti Padang SMPIT Dar El Iman
6 2019-8-004 Habibah Salma Yeyen Wahyuni Pekanbaru SMP 4 Siak Hulu
7 2019-8-006 Fitria Salma Etrianis       Rumbai MTs Al Ittihad
8 2019-8-005 Assyiva Layla Ramadhani Marhamah Milatriyani Pekanbaru SMPIT Al Bayyinah

 

*MOHON MAAF APABILA ADA KESALAHAN DALAM PENULISAN NAMA.

CATATAN :

  1. PENDAFTARAN ULANG DIMULAI TANGGAL 26 NOPEMBER 20183 DESEMBER 2018 DENGAN MEMBAYAR MINIMAL 75 % UANG MASUK TIAP JENJANG.
  2. BAGI YANG TIDAK MELAKUKAN PENDAFTARAN ULANG SAMPAI BATAS WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN DIANGGAP MENGUNDURKAN DIRI.
  3. PEMBAYARAN MELALUI TRANSFER KE REKENING BSM 7117000006 an. PONDOK PESANTREN IMAM IBNU KATSIR, MOHON KONFIRMASI SETELAH TRANSFER KE NOMOR 085374439900 (ADI) ATAU SECARA TUNAI DENGAN DATANG KE KANTOR PONDOK PESANTREN IMAM IBNU KATSIR PADA JAM KERJA.

 

 

 

 

 

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.